הפארק - פארק שעשוים ואטרקציות

Адреса: באר שבע

072-3304010

info@park7.co.il