הפארק - פארק שעשוים ואטרקציות

Адреса: באר שבע

072-3304006

info@park7.co.il